درباره دبیرخانه

دبیرخانه مطالعات اجتماعی استان آذربایجان غربی مستقر در شاهین دژ

آدرس:شاهین دژ،خیابان امام ،اداره آموزش و پرورش

راه های ارتباطی:

تلفن:۴۶۳۳۳۴۵۰-۰۴۴

اعضای دبیرخانه:

۱)اسما دامنی

۲)شمایل امیری

۳)عذرا عزیزی

۴)نوشین برهمنی

۵)آمنه حسن پور

۶) نسرین فیضی