همایش معلمان و مدیران ابتدایی با رویکرد انگیزه و انگیزش

نخستین همایش معلمان و مدیران مدارس ابتدایی با رویکرد انگیزه و انگیزش روز جمعه مورخ ۵/۸/۹۶ در محل تالار فرجی افشار با حضور استاد سیاوش مهردار برگزار خواهد شد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *