طرح درس جامع در قالب mms

موضوع درس: مطالعات اجتماعی (ویژگی دریاهای ایران)

پایه:ششم

طراح:علی اشرف حسین زاده

معلم مقطع ابتدایی ،منطقه شاهین دژ ،استان آذربایجان غربی

برای دریافت طرح درس اینجا کلیک کنید.

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *