اعلام نفرات برگزیده مرحله استانی جشنواره مهارت های مناسب تدریس و طرح درس ها

در راستای کیفیت بخشی به برنامه های دوره ابتدایی و با هدف کمک به آموزگاران در بکارگیری روش های نوین تدریس در امر یاددهی -یادگیری ، جشنواره مهارت های مناسب تدریس دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶  برگزارشد .

 جشنواره امسال در پایه ی ششم با موضوع مطالعات اجتماعی برگزار گردید که در این رقابت تعداد ۲۷ اثر برگزیده به مرحله استانی راه یافتند ودر  طی دو هفته کاری توسط داوران مورد بررسی قرار گرفتند و نفرات برگزیده  معرفی شدند .

گفتنی است نفرات برتر در پایه ششم با موضوع مطالعات اجتماعی به ترتیب رتبه به شرح ذیل می باشند :

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *