نمونه محتوای مطالعات اجتماعی پنجم

نمونه محتوای مطالعات اجتماعی پنجم درس راه ها و حمل ونقل

تهیه و تنظیم از مهرداد رستمی ینگجه

پست سازمانی: معلم مقطع ابتدایی استان اردبیل

نکته: پس از باز کردن فایل زیپ گزینه launch_strory.exe را باز نمایید.

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *