چند روزی آسمان نزدیک است…

شب عفو است و محتاج دعایم

ز عمق دل دعایی کن برایم

اگر امشب به معشوقت رسیدی

خدا را در میان اشک دیدی

بگو یا رب فلانی رو سیاه است

دو دستش خالی و غرق در گناه است

بگو یا رب تویی دریای جوشان

در این شب رحمتت بر وی بجوشان

اللهم عجل لولیک الفرج

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *