روز جهانی عاری از خشونت و افراگری فرخنده باد

برای لحظه‌ای، جامعه‌ای را تصور کنید که خشونت در آن مشاهده نشود؛ جامعه‌ای که همه، یکدیگر را همان‌گونه که هستند، قبول کنند، اثری از زور و اجبار نباشد و با رعایت حقوق هم، به فکر تعالی نسل بشر باشند. به راستی، زیبایی این تصویر چقدر است؟ به امید جهانی عاری از خشونت و افراطی گری برای دریافت بروشور روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب