ایران تسلیت…

باز لرزید… تمام جانم،با او لرزید…. با او که کودکش را ……زیر آوار جستجو می کرد..با او که صدای نفس های مادرش را هنوز می شنید… با او که پدر را میان سنگ ها جستجو می کرد… تمام روحم،جسمم،جانم،لرزید… دوباره آه…. دوباره درد… دوباره بی کسی…. دوباره عکس و قاب… دوباره رنج و درد…. دوباره زلزله… دوباره لرز مرگ… و دوباره نام او آه که چقدر سخت است…. تسلیت

ادامه مطلب

برگزاری نخستین همایش انگیزشی توسط دبیرخانه ی مطالعات اجتماعی در شاهیندژ

نخستین همایش انگیزشی با رویکرد ایجاد انگیزه درمدیران و  آموزگاران ابتدایی ،  مورخ ۵ آبان ۹۶ در تالار فرجی افشار با تسهیلگری استاد سیاوش مهردار کارشناس تعلیم و تربیت و رئیس مرکز جهاد دانشگاهی استان آذربایجان غربی در دو نوبت برگزار گردید. در ابتدا ، جناب آقای اسعدی  مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان شاهیندژ ضمن عرض خیرمقدم به حضار گرامی خرسندی خویش را از حضور پر شور آموزگاران محترم ابراز نمود ، همچنین پیرامون مسائل تربیتی سخن رفت و بر اهمیت و حساسیت آموزش تاکید گردید. در ادامه استاد…

ادامه مطلب

آسیب شناسی و ارائه راهکار

در مورخه ۶/۷/۹۶جلسه ای در دبیرخانه با حضور مسئول محترم گروه های آموزشی آقای ابراهیم پور و کارشناس مشاور اداره  آقای رسولی و اعضای دبیرخانه و کارگروه آسیب شناسی به جهت آسیب شناسی وراه های پیشگیری از آن ها تشکیل شد.

ادامه مطلب

تحلیل محتوا

در مورخه۳۰/۶/۹۶ جلسه ای تحت عنوان آموزش تحلیل محتوا با حضور  دکتر مصطفی زاده  و مدیریت آموزش و پرورش آقای اسعدی وکارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی آقای ابراهیم پور و اعضای دبیرخانه در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش تشکیل و آیتم های موجود در تحلیل محتوا مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

ادامه مطلب

تشکیل جلسه در راستای نگارش برنامه عملیاتی

در مورخه  ۲۵/۶/ ۹۶جلسه ای با حضور کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی آقای ابراهیم پور و اعضای دبیرخانه و نماینده کارگروه ها در راستای نگارش برنامه عملیاتی دبیرخانه مطالعات اجتماعی تشکیل گردید

ادامه مطلب

جلسه هم اندیشی

در مورخه ۹۶/۰۶/۲۳ در راستای راه اندازی دبیرخانه مطالعات اجتماعی  جلسه هم اندیشی با حضور کارشناس تکنولوژی وگروه های آموزشی،آقای ابراهیم پور، و همکاران محترم درمحل سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش تشکیل و پیرامون اهداف وبرنامه های دبیرخانه بحث  وتبادل نظر گردید.

ادامه مطلب